• เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 3-5 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

17 hours ago

 

Applied
 • procurement
 • change management
 • vendor selection and evaluation

17 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี*

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

27-Feb-17

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

27-Feb-17

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

27-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female age 23 years old up
 • Have experience in Oversea Purchasing
 • Good command in English

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 24-27 years old
 • 1-3 years experience in Purchasing filed
 • Negotiation skill & lead solving the problem

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related
 • Good attitude ,height responsibility ,enthusiasm
 • To monitor and control all delivery time of order

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating purchasing management policies
 • Initiating, monitoring & controlling all purchase
 • Conveying the best purchasing conditions

24-Feb-17

 

Applied

PURCHASING MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • sourcing of new products.
 • negotiate price
 • cost down

23-Feb-17

THB45k - 70k /month

Applied

PURCHASING SUPERVISOR

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Male, age between 25 - 40 years
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3 years for experience in deeply purchasing

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

23-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • TOEIC score 550
 • Able to work as shift (Morning/Night)
 • At least experience 3 years in Buyer

23-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Direct Procurement
 • Indirect Procurement

22-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in Purchasing
 • Good command of English
 • Independent & High Problem-solving skill

22-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Local and international sourcing mainly
 • Preparing P.O. & expedite shipment with suppliers
 • Coordinating with freight forwarder for customs

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.