• เพศชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
  • ติดต่อจัดซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี การบัญชี/การจัดการ
  • ติดตามผลการดำเนินงานของร้านด้านงานเอกสาร
  • สรุปรายงานการประเมินผลการส่งสินค้ารายวัน

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.