• ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics management
 • 3 years of experience in planning or procurement
 • Good command of English communication skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ต่อรองราคาสินค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • Manage the purchasing process
 • 7 years’ experience in Purchasing function
 • Select, Develop and maintain vendor

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาอังกฤษธุรกิจ ,ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
 • หา Supplier ใหม่ๆ ไว้เทียบกับ Supplier ที่มีอยู่
 • ติดต่อหา ราคา เทียบราคาจาก Supplier

24-Apr-17

 

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

07-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.