• ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
  • เจรจาต่อรองราคา
  • หาคู่ค้ารายใหม่

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Corporate Social Responsibility
  • Environmental Evaluations
  • Quality Assurance

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.