• จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • จัดหาสินค้าหรือบริการตามใบขอซื้อ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ

01-Dec-16

 

Applied
  • Male/Female ages between 25-35 years old
  • 1-2 years experiences in purchasing
  • Moderate or Fluent in English language

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.