• ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years' experience at a senior level
 • Excellent written and verbal English & Thai
 • Manufacturing industry exposure.

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree with GPA > 2.50
 • Have experience at least 3 years in Purchasing
 • Able to drive car with Driving License

29-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้า
 • รับผิดชอบในการหาแหล่งสินค้า และนำเสนอราคาให้ได้
 • ดูแล GP% ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการขาย

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • automobile components and products
 • Oversea purchasing and logistics
 • Purchasing

28-Mar-17

 

Applied
 • New Graduates are welcome
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Automotive Industry

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing Engineer
 • Supplier Management
 • Partnership Suppliers

28-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

28-Mar-17

 

Applied
 • Raw material demand planning and order to purchase
 • Responsible for inventory control
 • Knowledge of Import and Export

28-Mar-17

 

Applied
 • Preferable age 27 years old up
 • Degree in Business Admin or Engineering especially
 • 5 years experience in EAS Marketing

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied
 • Play a key role in rice raw material sourcing
 • Develop and implement rice sourcing model
 • Enhance rice supplier relationship management

28-Mar-17

 

Applied
 • Handle cost-reduction activity for motorcycle part
 • At least 1-3 years experience in purchasing
 • Experience in Automotive Industry.

28-Mar-17

 

Applied
 • 5 years in General Affairs task.
 • 3 years in management level.
 • age over than 33 years old

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged 28 – 36 years old.
 • Thai nationality only.
 • At least 2 years’ experience in procurement

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • to utilize your skills at middle size company.
 • to grow in international company

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To Purchase of Local Raw Material
 • To manage of Supplier Evaluation
 • To make Monthly Raw Materials report

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferable age 25 years old up
 • Degree in Industrial or Mechanical
 • 5 years experience in Supplier QE for sourcing

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in Purchasing
 • Experience in purchasing feed, Manufacturing
 • Negotiation skills

26-Mar-17

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

25-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการ
 • ขออนุมัติการ จัดซื้อวัตถุดิบตัวอย่าง
 • UPDATE ราคาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนมี Costing

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in Purchasing function
 • Good command of Japanese can be advantage
 • Can used SAP Program

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

24-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing/Procurement
 • SAP
 • Samutprakarn

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Sourcing materials/components.
 • Analyzing technical data, designs
 • Coordinating with vendors/suppliers for supplies

24-Mar-17

 

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • Negotiation skills
 • Service-minded

24-Mar-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

24-Mar-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.