• จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ อะไหล่ และงานบริการ
  • ประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3- 5 ปี
  • ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีอาหาร การจัดการ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.