• จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ อะไหล่ และงานบริการ
  • ประสบการณ์งานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3- 5 ปี
  • ปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีอาหาร การจัดการ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ และโปรแกรม Express

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.