• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย1 ปี

17 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • ไม่จำกัด อายุ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Jul-17

 

Applied
  • บริษัท มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
  • พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายชัดเจน
  • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.