• ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม และรายงานผลของผลิตภัณฑ์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AML
 • Compliance
 • CFT

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

20 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

23 hours ago

 

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

25-Jul-17

 

Applied
 • Compliance
 • AML
 • Training

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree with 10+ years leadership level
 • Has worked for a several local and overseas
 • Experience managing a large agency salesforce

24-Jul-17

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

24-Jul-17

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

24-Jul-17

 

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jul-17

 

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Manage business relationship with Privilege
 • Design financial strategies plan or investment
 • Single license, Life license, Non Life license

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Fraud
 • Risk Management
 • Audit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ระบบงานด้านสินเชื่อ

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.