• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

5 hours ago

 

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

26-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

21-Oct-16

Above THB70k /month

Applied
 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied
 • Marketing Planning relationship manager
 • Mutual Fund products
 • Single License, Life License, Non Life License

03-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.