• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากมีใบอนุญาตนว, นช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

19 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

27-Feb-17

 

Applied
 • Fraud
 • Compliance
 • risk management

27-Feb-17

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

24-Feb-17

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

24-Feb-17

 

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Branch leadership
 • P&L
 • Salesforce

23-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Planning relationship manager
 • Mutual Fund products
 • Single license, Life license, Non Life license

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.