• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

17 hours ago

 

Applied
 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

20-Apr-17

 

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • color development, paint properties testing
 • technical service at customer site
 • experienced in automotive is accept

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.