• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
  • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
  • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

7 hours ago

 

Applied
  • Key Account Management
  • Specialize in heavy Industry
  • Mechanical Engineering background

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Lead team to manage MNC clients
  • Build a relationship with the key customers
  • Drive sales strategies

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.