• มีใจรักงานบริการ
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ วิศวกรรมคอม
 • สามารถใช้Software Adobeสำหรับงานพิมพ์ได้

09-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

08-Dec-16

 

Applied
 • Good command in Japanese Language at least N3
 • Fresh Graduated are also welcome !!
 • THB 30,000 – 50,000 + Bonus + Transportation + etc

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิป.ตรีสาขาการพิมพ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขาย,การตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะที่ดีในการคิดวิเคาระห์ วางแผนกลยุทธ์

08-Dec-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • Being responsible for Pre-Press process
 • Monitoring the subordinates
 • Analysing problems and implementing corrective

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.