• เตรียมงานพิมพ์ ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
  • ปฏิบัติงานพิมพ์ในแต่ละ Unit ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์กราเวียร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

05-Dec-16

 

Applied
  • จัดเก็บทำความสะอาดแม่พิมพ์ บันทึกประวัติการใช้งาน
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
  • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
  • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.