• เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
 • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

1 hour ago

 

Applied
 • จัดเรียง แก้ไข ไฟล์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 • ทำงานกับเครื่อง CTP เพื่อออกเพลทให้ฝ่ายผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่อง CTP

20-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนในโรงพิมพ์
 • Bachelor Degree in Printing or related fields
 • At least 2 - 3 years working experience Planning

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

17-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน และมีทักษะในการเจรจา

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.
 • สามารถซ่อม, ประกอบและ Set up แม่พิมพ์โลหะ

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.