• จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

2 hours ago

 

Applied
 • The Printing Engineer will report to the Printing
 • Being responsible for controlling, improving
 • Coordinating productivity, quality, machine

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Printing Technology, Science, Design
 • Experience in packaging and the printing business
 • Being responsible for profitable order results

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 • พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
 • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะพ
 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม Computer

18-Apr-17

 

Applied
 • Printing process control
 • experience in printing and packaging is a plus
 • 3-5 years of experience in related field

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Printing Production
 • Degree in Printing Technology, Production
 • Thai National

13-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.