• เพศชาย อายุุระหว่าง 30 - 40 ปี
  • ประสบการณ์ในการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ปี
  • สามารถในการวางแผน ติดตามงาน เรื่องแม่พิมพ์

13 hours ago

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น

17-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.
  • สามารถซ่อม, ประกอบและ Set up แม่พิมพ์โลหะ

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.