• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบแม่พิมพ์

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.