• อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • จัดเรียง แก้ไข ไฟล์งานสื่อสิ่งพิมพ์
  • ทำงานกับเครื่อง CTP เพื่อออกเพลทให้ฝ่ายผลิต
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่อง CTP

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.