• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
  • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
  • Production, Industrial Engineer, Chemical
  • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
  • process, improvement, Develope production

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.