• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

16-Jan-17

 

Applied
 • Supply chain and Manufacturing Operations
 • R&D, CAPEX, Procurment, Project Management
 • Multinational company, market leader

13-Jan-17

 

Applied
 • Being responsible for Pre-Press process
 • Monitoring the subordinates
 • Analysing problems and implementing corrective

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Material, Metallurgy, Polymer
 • Experience in IC manufacturing factory
 • Strong communication both English

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี , เทคโนโลยีการพิมพ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic , Artwork
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator, Photoshop ได้

11-Jan-17

 

Applied
 • HRD, Learning and Development, OD
 • organisational development,
 • PMS, manufacturing, retail

11-Jan-17

 

Applied
 • HRM, recruitment
 • generalist, bangkok,
 • retail, commercial

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.