• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic , Artwork
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator, Photoshop ได้

11 hours ago

 

Applied
  • Overseeing the production printing
  • Bachelor’s degree or higher in printing technology
  • Experience printing on flexible packaging

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
  • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
  • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.