• มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • มีความมุ่งมั่น
  • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

28-Apr-17

 

Applied
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
  • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
  • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.