• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
 • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with one of the printing industrial leader
 • To be entrusted with the most important role
 • To be key person who can control company

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิงอายุ 27- 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • มีความรู้ในด้าน ISO 9001, ISO 14001 , ROHS

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Printing, Engineering
 • 2-7year experiences in Process Engineer,or related
 • Experienced in gravure printing process

02-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.