• เพศชาย หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวช ,ปวส , ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Esko Artios CAD

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 30-45 Year Male - Female
 • Experience 5-7 Years
 • egree in printing technology or any relate

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • ประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2-3 ปี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
 • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Production, Industrial Engineer, Chemical
 • Packing Plastic, Printing, Dry Lamination,
 • process, improvement, Develope production

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.