• สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
  • ชาย อายุ 25-40 ปี
  • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

14 hours ago

 

Applied
  • Handle all HR function
  • Manage 13 staffs in HR Department
  • Good Bonus Avg. 4 - 5 Months

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.