• สามารถสั่งผลิตและควบคุมเครื่อง CNC ตามแบบได้
  • ชาย อายุ 25-40 ปี
  • สามารถดูแบบำรุงรักษาเครื่อง CNC ได้

21-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างซ่อมแม่พิมพ์,ช่างกล
  • ประสบการ์ณซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ในโรงงานปั๊มแผ่นโลหะ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.