• บริหารงานด้าน Graphic
 • งานผลิตสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น Catalog , Poster
 • บริหารทีมงาน Creative

25-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิค ดีไซน์ สำหรับ Facebook
 • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • สามารถ ทำ Lay Out 3D และตัดต่อคลิปใส่กราฟฟิค

24-Jul-17

 

Applied
 • Sales Experience minimum 2 years for AE.
 • Experience in FMCG / Media
 • Effective communication, presentation skills.

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.