• ออกแบบงานกราฟฟิค ดีไซน์ สำหรับ Facebook
  • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • สามารถ ทำ Lay Out 3D และตัดต่อคลิปใส่กราฟฟิค

24-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Jul-17

 

Applied
  • Experience in PPC search advertising & performance
  • Able to build large data structures
  • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.