• ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
  • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

22-Jun-17

 

Applied
  • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
  • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
  • ทำงาน 18.00-01.00 น.

21-Jun-17

 

Applied
  • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
  • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
  • ทำงาน 18.00-01.00 น.

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.