• ดูแลการบริหารสัญญาการให้บริการ Terminal Use
  • จัดทำ/ ปรับปรุงสัญญา Terminal Use Agreement (TUA)
  • จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความคล่อวตัวสูง

19-Jun-17

 

Applied
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.