• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
  • ประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 1-2 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.