• ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.