• วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
  • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
  • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
  • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
  • ทำงาน 18.00-01.00 น.

24-Apr-17

 

Applied
  • มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.