• วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
  • ใช้งานระบบปฏิบัติการMicrosoft Office ได้ดี

22-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถขับรถยนต์ได้(พร้อมมีใบขับขี่)

20-Jan-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
  • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาติดต่อ
  • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.