• ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์
  • ประสบการด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีความชำนาญในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

30-Nov-16

 

Applied
  • Public Relations
  • Corporate Communications
  • Press

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • Public Relations, Marketing, Communication
  • Self-confident and sociable, network effectively
  • Knowledge of AP-style writing and editing

15-Nov-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.