• สรุปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่โครงการ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  • ***สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที***

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.