• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
  • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Promotion planning, strategy and development
  • Promotion execution
  • Promotion evaluation and budgetary control

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.