• วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • ทำงาน 18.00-01.00 น.

24-Apr-17

 

Applied
 • 5 years exp in management policies implementation
 • Have knowledges in KPIs
 • Fluent written and conversation skills in English

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • Proposal and concept note writing
 • Excellent English proficiency with demonstrated

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.