• ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า
  • มีความสามารถด้านการแต่งหน้าและเครื่องสำอางค์
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6-ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
  • ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแนะนำสินค้า
  • มีความสามารถด้านการแต่งหน้าและเครื่องสำอางค์
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6-ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.