• ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศ วารสาร ประชาสัมพันธ์
  • มีทักษะ การเขียนบทความ ด้านการศึกษาได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.