• ดูแล ต้อนรับ ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และ อังกฤษอยู่ในระดับดี

21-Mar-17

 

Applied
  • รับโทรศัพท์ , รับหน้าลูกค้า
  • ต้อนรับแขก , ลูกค้า จัดทำเอกสาร
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.