• วางแผน และควบคุม การทำการตลาด โปรโมชั่น
  • มีประสบการณ์ด้าน การขายและการตลาด
  • เพศ ชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี

23 hours ago

 

Applied
  • วางแผน และควบคุม การทำการตลาด โปรโมชั่น
  • เพศ ชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน การขายและการตลาด

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.