• เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.