• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
  • ออกแบบป้าย / โบชัวร์ / นามบัตร สิ่งพิมพ์อื่นๆ
  • หญิง อายุ 30 - 40 ปี

4 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree in a marketing, public relations
  • Experience working in CSR at least 10 years
  • Good command in English

5 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
  • ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบ
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์
  • สรุปและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่โครงการ

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.