• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

19-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor Degree
  • Reservation Ticket
  • Help Desk

17-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.