• สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดด้านออนไลน์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • เขียนข้อความโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ได้ดี
 • ทักษะด้านการวางแผนและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

6 hours ago

 

Applied
 • sales
 • Making appointments
 • Coordinate

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experienced in both online and offline media
 • Bachelor or Master’s Degree in Public Relations
 • Thai nationality, aged 32-42 years old

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบในงานบริการและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • บุคลิกดี สุภาพและมีความมั่นใจ
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year experience in PR& Marketing field
 • Excellent English and Thai copywriting skills
 • Attractive salary and bonus

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป เพศ : หญิง / ชาย
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา การบัญชี การเงิน
 • ผ่านงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain close working relationships
 • Press Release and good relationship with print
 • Communicating, coordinating with clients

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Art-English
 • Have experience in Guest Service
 • Communicate with the Marketing Department

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5+ years business experience in PR
 • Track record of translating brand goals into PR
 • Strong experience in leading idea generation

6 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong passion in luxury retailing.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year experiences in marketing communication
 • Bachelor's degree in Marketing or Communication
 • Male or female, aged between 25-30 years old

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • การวางแผนการตลาด,งานโฆษณา
 • คิด Campaign รวมถึงพัฒนาแผนทางการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง - อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้าน Online Communication
 • สร้างสรรค์เนื้อหาและกิจกรรมการสื่อสารบนสื่อOnline

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษษอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน PR 3 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง , อายุ 24- 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้าน โฆษณา ประชาสัมพันธ์

6 hours ago

 

Applied
 • Ensuring excellent retail operations
 • 10 years’ of experience in corporate communication
 • Experience in the finance and banking industry

6 hours ago

 

Applied
 • Working Exp. in Advertising or PR Agency
 • Liaising with Clients to Identify their Needs
 • Strong Passion in Digital Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • PR experience, PR Agency experience
 • Digital PR strategies, Digital PR Planning
 • Excellent verbal and written communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี /ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา/บุคลิกดี ยิ้มแย้ม

6 hours ago

 

Applied
 • New Graduates are also welcome.
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in communications/ PR
 • Strong writing, copyediting and proofreading skill
 • Good written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโชว์รูม
 • จัดทำสื่อต่างๆสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์
 • สามารถขับรถได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning for yearly marketing strategies
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Experience in online/digital marketing

6 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดและดำเนินการจัดทำแคมเปญ Google Adwords
 • เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ในการขาย online
 • แนะนำการปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อให้การทำการตลาด

6 hours ago

 

Applied
 • ทำการตลาด Online โฆษณา Google Adwords
 • มีความรู้ด้าน digital marketing โดยตรง
 • วิเคราะห์ Keywords กลุ่มเป้าหมายของสินค้า

6 hours ago

 

Applied
 • ทำการตลาด Online โฆษณา Google Adwords
 • คิดและดำเนินการจัดทำแคมเปญ Google Adwords
 • วิเคราะห์ Keywords กลุ่มเป้าหมายของสินค้า

6 hours ago

 

Applied
 • A Thai Citizen.Male or Female
 • 5 years of experience in marketing communication
 • Experience from Advertising Agency

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years of exp in PR/Marketing Communication
 • Good writing skill (English and Thai)
 • Good PowerPoint presentation skill

6 hours ago

 

Applied
 • Being a START-UP member who helps create/build
 • to engage in a fast growing Japanese company
 • Sales management experiences

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

6 hours ago

 

Applied
 • อายุ25-35 ปี ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด,นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดและการจัดทำ Event
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจศูนย์การค้า,รีเทล 3-10 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Developing a communications plan
 • Developing a media relations strategy
 • Writing and producing PR content, presentations

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

12 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 7-10 years working experience

13 hours ago

 

Applied
 • B.A. in English, communication arts, or related
 • 1 - 2 years of admin/secretary experience
 • Plan, organize, coordinate, and follow up

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Self-motivated with excellent attention to details
 • Comfortable to work in a Start Up environnement
 • Salary + Allowance + Commission

16 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • 5 years of working experience in retail management
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • Very good personality and creative

17 hours ago

 

Applied
 • Public relations & Event Management
 • Social Media, ALT, BLT
 • Communication and Branding

17 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานการตลาด ประกันภัยรถยนต์
 • ประสานงาน วิเคราะห์ตลาด และดูแลลูกค้า
 • งานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์

19 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experience in Marketing Communication
 • Experience in Market Research, Marketing Planning
 • Thai nationality, aged 35-45 years old

20 hours ago

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ การตลาด
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary 30K or above
 • 3-7 years working experience
 • 5 days working

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องการตลาด แบรนด์ดิ้ง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคิดกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.