• เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • PR activity
 • CSR activity
 • press release

21-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Reservation Ticket
 • Help Desk

17-Jun-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.