• สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
  • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Monitor & Control packaging design
  • Revised packaging to suit competitive market
  • Center to corporate customer complain

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • PR activity
  • CSR activity
  • press release

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.