• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

25-Jul-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.