• แนะนำสินค้า
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30ปี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

01-Dec-16

 

Applied
  • แนะนำสินค้า
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30ปี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

01-Dec-16

 

Applied
  • ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
  • สามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.