• ออกแบบ ตัดต่อภาพ
  • เป็นคนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้ด้าน Photoshop, Illustrator, Flash

23-Jul-17

 

Applied
  • มีความเข้าใจในงาน Video Production
  • มีทักษะการตัดต่อ และการลำดับเรื่องที่ดี
  • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Experience in PPC search advertising & performance
  • Able to build large data structures
  • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.