• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เป็นช่างถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • สามารถถ่ายภาพวีดีโอและตัดต่อลงออนไลน์ได้

20-Jul-17

 

Applied
  • Experience in PPC search advertising & performance
  • Able to build large data structures
  • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Fresh Graduate Welcome!
  • Fashionista, Influencer Welcome!
  • Hard Work, Diligent, Team Player Welcome!

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.