• วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบกราฟฟิคในสื่อประเภทต่างๆ
  • ตัดต่อ วีดีโอ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.