• จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์ขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประจำที่บริษัท
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาก่อน

20-Oct-16

 

Applied
 • ขายยาแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลและคลินิค
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคล

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • pharmacy or medical sciences or marketing
 • 1-3 years relevant work experience
 • experience in aesthetic field

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.