• มีค่าตอบแทนตามผลงาน
  • อายุ 30 ปีขึั้นไป
  • มีความสามารถประสานงานกับหลายองค์กรได้ดี

17-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.