• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า

07-Dec-16

 

Applied
  • Enhance GMP compliance of GMP concerned department
  • Validation of the medicines products
  • Evaluate products quality review

06-Dec-16

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nursing
  • 1-2 year experience as a medical representative
  • Good command of English.

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.