• วุฒิเภสัช
  • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
  • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
  • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
  • Strong interpersonal and communication skills,

17-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
  • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
  • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.