• เพศ ชาย / หญิง
  • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.