• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Manufacturing Process

12 hours ago

 

Applied
  • prepare documents needed for production
  • knowledge supply chain framework
  • Maintains the production schedule

12 hours ago

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.